NDYT Auditie

on 27 mei, 2018 Actueel with 0 comments

AUDITIE NEW DANCE YOUNG TALENT SEIZOEN 2018/2019, ZONDAG 17 JUNI

New Dance Young Talent

for english scroll down

Het New Dance Young Talent Programma is weer een groot succes geweest.
12 meiden en 2 jongens hebben geleerd, gelachen en gezweet in de studio’s en hard gewerkt aan hun persoonlijke dansontwikkeling. Onderdeel van het programma waren een uitwisseling naar Macedonië, vele voorstellingen, lezingen van een voedingsdeskundige en een psycholoog en vele uren dansplezier.

Na dit grote succes organiseert New Dance Young Talent het derde seizoen met een auditie op zondag 17 Juni!

New Dance Young Talent is een intensief dansprogramma speciaal ontwikkeld voor aanstormend talent van 8 tot 13 jaar, zodat ze vervolgens door kunnen stromen naar het brede dansveld.  In het programma is naast het ontwikkelen van techniek, ook het ontwikkelen van creativiteit een centraal begrip.

Het programma is een groeimodel dat met samenwerkingspartners wordt doorontwikkeld, uitgevoerd en gemonitord. Vele voorbereidingen en onderzoeken zijn al lange tijd bezig met o.a. Ulrich van Werkhoven, psycholoog en docent aan Psychologie opleiding te Leiden, Joan van der Mast, artistiek leidster van het New Dance Centre en Karin Lambrechtse, voedingsdeskundige en ex-danseres bij Introdans.

Auditie

Op zondag 17 juni organiseren wij van 10:30 tot 15:00 uur een auditie voor iedereen die graag een deel zou willen uitmaken van dit talentenprogramma. Deze zal plaatsvinden te Binkhorstlaan 135 in Studio 1 van het New Dance Center gelegen in het MOOOF gebouw.

De auditie zal bestaan uit 4 onderdelen, namelijk Modern, Klassiek, Improvisatie en Hip Hop.

Het programma is als volgt:
10.30 Welkom & ontvangst
11.00-11.45: Klassiek
12:00-12:45: Modern
13:00-13:30: Improvisatie
13:45-14:15: HipHop
14:30-15:00: Gesprek
15:30 Voorstelling NDYT 2017/2018  i.s.m. Risimkin Research Centre

Aanmelden

Aanmelden kan via service@newdancecenter.nl. Hier kunt u ook terecht met al uw vragen.
De kosten voor de auditie bedragen €17,50. Dit gelieve contant te betalen op de dag van de auditie.

Ook kinderen zonder dans ervaringen zijn meer dan welkom in de auditie!

New Dance Center
MOOOF Gebouw
Binckhorstlaan 135
2516 BA Den Haag

————————————————————————————————–

AUDITION New Dance Young Talent
Sunday September 10th

Spread the word!

The New Dance Young Talent Program has been a great succes once more!
12 girls and 2 boys have been learning, laughing and sweating in the studios and worked hard on their personal dance development. Part of the program ware an exchange to Macedonia, many shows, lectures by a nutritionist and a psychologist and many hours of dance pleasure.

After this great success, New Dance Young Talent is starting her third season in September!
The audition for the third season will be held on 17th of June.

Audition

On Sunday, June 17th, we will organize an audition from 10:30 untill 15:00 for anyone who would like to be part of this talent program. This will take place at Binkhorstlaan 135 in Studio 1 of the New Dance Center located in the MOOOF building.

The audition will consist of 4 parts: Modern, Classical, Improvisation and Hip Hop.

The program is as followed:
10.30 Welcome
11.00-11.45: Classical ballet
12:00-12:45: Modern
13:00-13:30: Improvisation
13:45-14:15: HipHop
14:30-15:00: Conversations
15:30 Performance NDYT 2017/2018  in collaboration with Risimkin Research Centre

Apply

Registration can be done via service@newdancecenter.nl. Here you can also sent all your questions to.
The fee for the audition is € 17.50. Please pay this cash on the day of the audition.

Even children without dance experiences are more than welcome to  audition!

New Dance Center
MOOOF Building
Binckhorstlaan 135
2516 BA The Hague